İçimdeki Ahlâk Yasası: Kant'ın Ahlâk Kuramı Üzerine Eleştirel Bir İnceleme

Kaynak Türü

Makale

Yıl

2011

Makale Başlığı

İçimdeki Ahlâk Yasası: Kant'ın Ahlâk Kuramı Üzerine Eleştirel Bir İnceleme

Sayfa Aralığı

97-117

Derginin Adı

Sayı

34

Etiket

Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi, ahlâk kuramı, modern etik, koşulsuz buyruk

Özet

Bu makalede, Kant'ın ahlâk kuramı, özellikle koşulsuz buyruk kavramı eleştirel bir biçimde incelenmektedir. Amaç, modern etiğin temeli olarak görülen bu kuramı açıklamak ve günümüzde modern etiğe yöneltilen itirazların ve eleştirilerin daha doğru bir biçimde anlaşılmasını sağlamaktır. Bir yanda özgürlük ve özerklik üzerine kurulu olduğu söylenen, öte yanda ödevler ve kurallardan oluşan baskıcı ve dışlayıcı bir sistem sunduğu yönünde eleştirilen Kant'ın ahlâk kuramı, bugün etik alanında sürdürülen tartışmaları anlamak açısından önem taşımaktadır.

Yazar Adresi

Doğuş Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Birimi, Dr.

Citation

“İçimdeki Ahlâk Yasası: Kant'ın Ahlâk Kuramı Üzerine Eleştirel Bir İnceleme,” Felsefelik, accessed June 22, 2018, http://felsefelik.com/tfk/items/show/23560.

Output Formats