Protagoras'ın Dini Ve Tanrısal Konular Hakkındaki Görüşleri

Kaynak Türü

Makale

Yıl

2011

Makale Başlığı

Protagoras'ın Dini Ve Tanrısal Konular Hakkındaki Görüşleri

Sayfa Aralığı

81-96

Derginin Adı

Sayı

34

Etiket

Görelik, din, khremata, ksenophanes, bilgi, Sofistler

Özet

Sokrates öncesi Yunan düşüncesinde tanrısal konular hakkındaki tasavvurlar ve evren anlayışlarına ilişkin değerlendirmeler, Ksenophanes'in açtığı ikili hat üzerinden gerçekleşmiştir. Ksenophanes'in, konuya yaklaşımının birinci yanı insan bilmesinin sınırlı oluşuyken ikinci yanı, özellikle dini ve tanrısal hakikatlerin bu bilmenin sınırlılığından dolayı bilinemeyeceği düşüncesidir. Ksenophanes'in getirmiş olduğu eleştirel yaklaşımı tutarlı bir biçimde devam ettirdiğini düşündüğümüz Protagoras'ın görüşleri tanrısal konular hakkında hiç bir şekilde konuşulmaması gerektiği anlayışını temel almaktadır.

Yazar Adresi

Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Yrd. Doç. Dr.

Citation

“Protagoras'ın Dini Ve Tanrısal Konular Hakkındaki Görüşleri,” Felsefelik, accessed June 22, 2018, http://felsefelik.com/tfk/items/show/23559.

Output Formats